elektronika kifo  

Abit IS7-E - mikrofon problem

Klikni za veću sliku

Nedavno mi se ukazala potreba za upotrebom mikrofona na računalu, i ostao sam zaprepašten zbog jako lošeg zvuka prilikom uključenog mikrofona.
Radi se o slijedećem:zvuk sa Abit IS7-E ploče je prilično dobar, kad u "Volume Control" panelu uključite mikrofon - opet je sve u redu, ali kad uključite i mikrofon u utičnicu "Mic", tada se javljaju šumovi, čuje se svaki pokret miša, čuje se rad hard diska, na kraju sve je tako loše da mikrofon nije za upotrebu. Pregledavajući forume na Abit-ovim stranicama, naišao sam na mnogo upita oko ovog problema, tako da je ispalo na kraju da postoji neka generalna hardverska greška na ploči, za koju nitko nije ponudio rješenje ( niti Abit ).

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika
Upload
09.02.2006.
Shematski prikaz mikrofonskog ulaza na ploči Abit IS7-E

(kondenzator 100uF ne postoji na ploči i potrebno ga je ugraditi)

Pošto mi je bio potreban mikrofon, jedino normalno rješenje je bilo - kupnja nove zvučne kartice.
Ja sam se ipak odlučio za malu analizu problema, tako da sam isprobavao razne načine spajanja mikrofona i na kraju sam došao do zaključka da šumovi nastaju tada, kad se spoje "Mic Bias" i "Mic Input". Analizirajući ploču, nacrtao sam mali dio ulaznog stupnja, i shvatio sam da problem dolazi sa linije "Mic Bias", zbog šumova na napajanju +5V, koji nastaju kod određenih radnji ( pomak miša, rad hard diska, procesora itd...).
Znači, potrebno je samo dobro filtrirati tu liniju "Mic Bias", a to se može postići na jednostavan način - ugradnjom elektrolitskog kondenzatora, kapaciteta 10uF - 100uF.

Za one koji žele ugraditi taj kondenzator, na slici lijevo vidi se točno gdje ga treba zalemiti. OBAVEZNO obratiti pažnju na polaritet elektrolitskog kondenzatora.

Ovo su slike moje ploče, koja nakon ovog zahvata radi bez ikakvih problema, a sada mogu koristiti i mikrofon bez šumova.

Nadam se da će nekom od Vas ovo biti od koristi i pripazite prilikom lemljenja da ne dođe do neželjenih posljedica.

Ljudi koji su riješili problem prema ovim uputama:

Hi, I have done a microphone problem fix for
my Abit IC7-G based on your workaround. Here is the image…

If you want you can add it to your site. I am sure it will help a lot of people.

Thanks a lot for your workaround it really help me find a solution to my problem.

Yannick

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama
- koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail