elektronika kifo
english language
 

IrOn-Off

 
Uključiti ili isključiti neki uređaj pomoću daljinske kontrole odavno nije novost, i postoji mnogo različitih sklopova koji dobro obavljaju taj posao. Za realizaciju takvog uređaja uvijek Vam je potrebno izraditi prijemnik i predajnik, te osmisliti njihovu komunikaciju.
klik za povečanje slike
Ovdje ćete imati priliku izraditi takav uređaj, ali razlika je u tome što ćete morati izraditi samo prijemnik, jer će predajnik biti Vaš daljinski upravljač od televizora, videa i sl. Evo jedan krajnje jednostavan primjer uređaja nazvan IrOn-Off ili Ir sklopka.
 
početna stranica  
projekti  
download  
linkovi  
send e-mail  
hex file  
elektronika
   

 

ir sklopka

shema IrOn-Off

Elektronika Kifo

 

tiskana pločica

raspored komponenti

 

Princip rada

Odaberite jednu tipku na daljinskom upravljaču, memorirajte je na jednostavan način, i pomoću te tipke uključite ili isključite neki uređaj po Vašoj želji. Znači, svakim pritiskom na određenu tipku daljinskog upravljača mijenjate stanje releja u prijemniku. Memoriranje tipke daljinskog je vrlo jednostavno, a radi se na ovaj način: pritisnite tipku na uređaju i zasvijetlit će led dioda, a u vremenu kad led dioda svijetli, pritisnite odabranu tipku na Vašem daljinskom upravljaču. Led dioda će trepnuti i to je znak da ste memorirali tipku daljinskog upravljača, na koju će uređaj reagirati.

Upute za izradu

Izrada ovog uređaja neće biti problem čak ni početnicima u elektronici, jer se radi o jednostavnoj izvedbi sa malim brojem elektroničkih komponenata. Prema danoj shemi vidljivo je da se radi o mikrokontroleru tipa Pic12F629 viđenog već na ovim stranicama, te IR prijemniku tipa TSOP1738 (može biti bilo koji tip SFHxx ili Tsopxx), a tip releja prepuštam svakome prema osobnim potrebama. Program za ovaj uređaj je ustvari dio programa iz sklopa Ir Light Dimmer, tj. potprogram koji je zadužen za memoriranje i prepoznavanje daljinskog upravljača i radi provjereno dobro.

Mogući dodaci

Što se tiče ovog uređaja, moguće je dodati više releja koliko nam dopuštaju mogućnosti i poneke preinake prema željama korisnika. Nadam se da ćete naći mjesto primjene za ovako jednostavan uređaj. Za detaljne informacije, nejasnoće ili primjedbe kontaktirajte me na mail.

 

Program za ovaj uređaj možete skinuti ovdje : hex IROn-Off-629 - program za PIC12F629
  hex IrOn-Off-675 - program za PIC12F675
Shemu i tiskanu pločicu možete skinuti ovdje: IrOn-Off-Protel - izrađeno u Protel 99 SE
  IrOn-Off.pdf - tiskana pločica u pdf formatu

 

Pošto vidim da postoje mali problemi oko programiranja ovih kontrolera - pročitajte kratke upute za programiranje PIC12F629/675 mikrokontrolera

 

 

Elektronika Kifo

IrOn-Off v.2 infrared control

Evo jos jedan primjer jednostavnog upravljanja uređajima pomoću daljinskog upravljača. Na slici je prikazan uređaj sa dva releja, kojima možete uključiti ili isključiti dva neovisna električna trošila.
Princip rada je isti kao i na gore opisanom uređaju, samo je razlika što se pomoću dvije tipke na daljinskom upravljaču, upravlja sa dva releja. Uređaj radi na dva načina, koji se selektiraju jumperom. Moze raditi tako da se na svaki klik mijenja stanje na releju, ili na način da koliko dugo držite pritisnutu tipku na daljincu, toliko dugo je relej uključen.

Memoriranje tipke daljinskog je vrlo jednostavno:pritisnite tipku "Store" na uređaju i zasvijetlit će led dioda, a u vremenu kad led dioda svijetli, pritisnite redom odabrane dvije tipke na Vašem daljinskom upravljaču. Led dioda će trepnuti za svaku tipku i to je znak da ste memorirali tipke daljinskog upravljača, na koje će uređaj reagirati.
upload 09.01.2008
Elektronika Kifo
 
Shema IrOn-Off v.2 infrared control
Elektronika Kifo

Tiskana pločica je izrađena u profi-izvedbi, i podržava više tipova Ir prijemnika - TSOP2238 (manji) ili TSOP1738 (veći). Mogu se koristiti i drugi tipovi Ir-prijemnika, samo je potrebno pripaziti na njihove izvode. Srce uređaja je mikrokontroler PIC12F629 u smd kučištu.

Za više informacija vezanih uz tiskanu pločicu i programirani mikrokontroler PIC12F629 u smd kučištu kontaktirajte me na mail.

Za one koji žele sami izraditi uređaj, hex file možete skinuti ovdje: IrOn-Off v.2.hex
Ovim programom možete isprogramirati mikrokontroler PIC12F629 ili PIC12F675

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti
na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u
drugim publikacijama )

send e-mail