elektronika kifo
english language

KeyLock ( kodna brava )

Uređaj poznat kao kodna brava viđen je već u mnogim različitim verzijama, pa eto prikazat ću Vam još jedan zanimljiv način izrade ovog tipa uređaja. Naime, posebnost ovog uređaja je način na koji možete spojiti više tipki, koristeći samo jedan pin mikrokontrolera. Oni malo iskusniji već vide o čemu se radi, a riječ je o analogno-digitalnoj konverziji signala, kojim možemo precizno odrediti koja je tipka pritisnuta. Ovaj način prepoznavanja tipki možemo realizirati sa mikrokontrolerom koji posjeduje A/D konverter, a mi ćemo koristiti PIC12F675 samo zbog toga jer nam ne trebaju silni portovi za čitanje tastature. Pogledajte priloženu shemu, te pročitajte princip rada i izradite jedan takav uređaj na sasvim jednostavan način.

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
hex file
elektronika
 

Princip rada

Pritisnite četiri tipke određenim redosljedom i uključit ćete relej na 5 sec. i to je to. Ali prvo morate memorirati Vaše četiri tipke na slijedeći način. Držite pritisnutu tipku ( na shemi tipka na pinu 3 ), tako dugo da se upali led dioda. Sad kad le-dioda svijetli, možete redom ukucati Vašu šifru od četiri broja. Kad ste to učinili, Vaš cod je memoriran u eeprom mikrokontrolera, i ostaje sačuvan iako uređaj ostane bez napajanja i više godina. To bi bilo sve i sada možete samo sa Vašim codom uključivati relej ( relej se isključi nakon 5 sec. ). Ako unesete 10 puta pogrešnu šifru, uključit će se relej "Alarm". Jednostavno za svakog.

 

 
Prepoznavanje tipki pomoću A/D konvertera
Iz priložene sheme vidite da je tastatura sastavljena iz niza tipki i otpora. Prema tastaturi se spajaju samo tri linije, i to +5V, minus, i linija koja ide na pin 7 mikrokontrolera. Otpori su spojeni u seriju, te njihovi krajevi prema plusu i minusu. Na taj način na svakom otporu dobijemo određenu razinu napona, kojeg preko pritisnute tipke proslijedimo prema pinu 7 mikrokontrolera. Pin 7 mikrokontrolera smo u programu definirali kao analogni ulaz, i na osnovi njegovog nivoa radimo A/D konverziju. Pošto Pic12F675 ima 10 bitni A/D konverter, moguće vrijednosti te konverzije su od 0 - 1023. Kod pritiska neke tipke, u programu vršimo deset puta A/D konverziju i napravimo njihov prosjek, te kako imamo samo 12 tipki, taj iznos dijelimo još sa 85 i na taj način dobijemo za svaku tipku određeni broj od 1 do 12, ovisno o pritisnutoj tipki. Djeljenjem prosjeka konverzije sa brojem 85, dobijamo 85 puta veću sigurnost točnog očitanja stanja na tipki. Vjerujem da bi na taj način bilo moguće spojiti i više tipki, sa dosta velikom preciznošću njihovog očitanja, ako bi bilo potrebe.

Shema Keylock

Više informacija o ovom uređaju možete naći u časopisu "Svijet elektronike", br. 51, travanj/svibanj 2005 .

Originalnu shemu i tiskanu pločicu možete skinuti ovdje:

Keylock sch & pcb - izrađeno u Protelu-99 SE.
Keylock.pdf - pločica u pdf formatu

tiskana pločica

Progam za Keylock možete
skinuti ovdje : Keylock hex

Kodna brava

raspored komponenti

 

Za detaljne informacije, nejasnoće ili primjedbe kontaktirajte me na mail.

Pošto vidim da postoje mali problemi oko programiranja ovih kontrolera - pročitajte kratke upute za programiranje PIC12F629/675 mikrokontrolera.

 
up
home
projekti
download
links
kontakt
 

 

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail