elektronika kifo
english language

Led Senzor

 

Od njihovog početka, uvijek smo Led diode koristili kao signalizaciju u raznim uređajima i još je tako, jer čemu bi lederica mogla koristiti osim da svijetli. Ne, nije tako, postoji još jedan način njihovog korištenja kojeg još nismo nigdje koristili, a možda bi u nekim slučajevima i dobro došao. Riječ je o senzoru osvjetljenja za koji možemo iskoristiti običnu Led diodu, na način da nam ista lederica može biti i signalizacija nekog procesa i senzor za osvjetljenje okoline u kojoj se nalazi. Stvar je u biti vrlo jednostavna, pogledajte shemu.

 

led sensor

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
hex file
elektronika
 

 

Kao što vidimo Led dioda je spojena između dva pina mikrokontrolera i to GP0 i GP1 ( nije uvjet, mogu biti bilo koji ). Znači ako je GP0 = 1, a GP1 = 0 tada led svijetli ( što je normalno ). Ako okrenemo situaciju, pa je GP0 = 0, a GP1 = 1, tada je na led inverzni napon pa ne svijetli ( što je opet normalno ). Ali ako poslije te situacije, GP1 stavimo na high Z , te mjerimo vrijeme kad GP1 dođe u stanje "0", dobit ćemo različite rezultate za različite razine osvjetljenosti. Kraće vrijeme pada na nulu - znači veća osvjetljenost i obrnuto. U karakteristike led diode kao senzora, nisam ulazio, jer mislim da je sigurno nećete koristiti za neke mjerne uređaje, ali za neke jednostavne aplikacije bilo bi zanimljivo iskoristiti njezinu mogučnost. Sada Vam treba samo određeni softver kojim ćete napraviti neki uređaj , ali može to biti i neka smicalica koju ćete uvaliti prijateljima, npr. evo jedan jednostavan primjer koji sam napisao - Led Senzor.bas. U primjeru led ne svijetli (mora biti dan ), te kad približavate ruku ka led diodi ( tj. stvarate sjenu ), ona počne svjetliti. Evo mislim da sam Vam promijenio mišljenje o Led diodama, kojima smo dali novu dimenziju upotrebe.

Program u hex obliku možete skinuti ovdje : Led Senzor.hex

 

up
home
projekti
download
links
kontakt

 

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail