elektronika kifo
english language

Ir Light Dimmer v.2

Uređaj koji Vam omogućuje regulaciju rasvjete pomoću daljinskog upravljača, na isti način kao već opisani Ir Light Dimmer sa prethodne stranice.
Razlika je u načinu izvedbe i sitnoj modifikaciji programa mikrokontrolera.
Najveća prednost ovog uređaja je jednostavna ugradnja, tj. potrebno je samo zamijeniti postojeći prekidač za rasvjetu sa ovim tipom dimmera.
Nije potrebna nikakva modifikacija postojeće instalacije.

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika
prvi upload
17.01.2005.
posljednji upload
06.11.2007.

Elektronika Kifo

karakteristike dimmera:

  • dva načina regulacije - tipkom na samom uređaju i daljinskim upravljačem ( tv, video...)
  • soft start ( polako paljenje rasvjete ) - omogućuje duži vijek trajanja žarulja
  • soft stop ( polako gašenje rasvjete )
  • mogućnost memoriranja tipki daljinskog upravljača za potrebe regulacije prema vlastitom izboru
  • "dupli klik" mod, rasvjeta se upali na oko 70% i polako se gasi unutar 1 minute
  • regulacijom štedite na el. energiji
 
Elektronika Kifo
Elektronika Kifo

Elektronika uređaja je sastavljena iz dva dijela zbog malog prostora unutar kučišta upotrijebljenog prekidača.Sa stražnje strane vidi se el. pločica na kojoj su priključci za spajanje (slika gore).
Prekidač upotrijebljen za ovaj uređaj je firme Gewiss i u njihovoj ponudi postoje okviri u različitim bojama (slika gore).

Na slici lijevo vidi se prednja el. pločica sa Ir-prijemnikom TSOP2238 i malim mikroprekidačem koji će nam koristiti za manualno podešavanje rasvjete. Karakteristika upotrijebljenog mikroprekidača je ta, što ga nije moguće "preforsirati" tj. i jači pritisak ga neće uništiti. Struja koja teče kroz taj mikroprekidač je vrlo mala, što će rezultirati dugotrajnim i pouzdanim radom.
Najveća struja teče kroz ugrađeni triak TIC216, a srce uređaja je već uobičajen mikrokontroler PIC12F629.
Mikrokontroler je u smd kučištu, a tiskana pločica je izrađena u dvoslojnoj tehnici, što rezultira malom dimenzijom samog uređaja.

Elektronika Kifo
Na slici lijevo prikazano je spajanje Ir LightDimmera v.2 na mrežu.

Elektronika Kifo

Princip rada

Tipkom na dimmeru možemo na kratki dodir uključiti ili isključiti svjetlo, dok se dužim pritiskom na tipku vrši regulacija osvjetljenja od maksimalnog prema minimalnom i obrnuto.
Što se tiče daljinskog upravljača, jednom tipkom pojačavamo, a drugom smanjujemo osvjetljenje. U najnovijoj verziji softvera na kratki pritisak tipke na daljincu (tipka za pojačanje svjetlosti), svjetlo se upali postepeno do max., a na kratki pritisak tipke za smanjenje - svjetlo se gasi postepeno do kraja. Slijedeća stvar je da na kratki pritisak tipke na samom dimmeru, svjetlo se polako pojačava, a u slučaju ako se opet kratko pritisne tipka na
dimmeru, razina osvjetljenja se zaustavi na trenutnoj vrijednosti. Isto tako je i sa gašenjem - moguće je zaustaviti gašenje kratkim pritiskom.

"dupli klik" mod (kao na kompjuterskom mišu):
Znači, duplim klikom na tipki dimmera, uređaj upali rasvjetu na oko 70%, i postepeno u vremenu od 1 minute polako gasi rasvjetu do kraja. To je dobro za recimo spavaću sobu kad idete spavati, napravite samo dupli klik i odete u krevet, dok se rasvjeta polako gasi. Ovaj mod uređaja mozete prekinuti (ako ne želite čekati dok se svjetlo ugasi) ponovnim klikom na tipku dimmera ili na odabrane tipke daljinca.
Ustvari sve je prilično jednostavno i funkcionalno, i kad jednom ugradite ovaj uređaj, više ga nećete skidati...

Memoriranje tipki daljinskog upravljača

Ako ste odabrali tipke koje ćete koristiti za regulaciju, možemo krenuti sa memoriranjem. Držite pritisnuti taster na dimmeru tako dugo da rasvjeta napravi 3 ciklusa regulacije. Kad se treći put pojača svjetlo do maksimuma, tada se svjetlo ugasi. To je znak da ste ušli u mod za memoriranje tipki daljinskog upravljača i taster možete pustiti. U vremenu od 5 sec. uređaj očekuje od Vas da pritisnete prvu tipku na daljinskom. Kad to učinite, uređaj će na kratko nekoliko puta ugasiti i upaliti svjetlo, dajući Vam na znanje kako je prva tipka memorirana i očekuje da pritisnete drugu tipku . Kad pritisnete i drugu tipku, žarulja će opet žmignuti i Vaše memoriranje tipki je završeno.
Ako uđete u mod za memoriranje i u vremenu od 5 sec. ne pritisnete niti jednu tipku na daljinskom, žarulja će žmignuti i uređaj će izaći iz moda za memoriranje.

 

Dimmerom ne možete regulirati štedne, fluorescentne i i žarulje koje se napajaju preko elektronskog ili običnog induktivnog transformatora

Za više detalja vezanih uz ovaj uređaj, kontaktirajte me na mail

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama
- koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail