elektronika kifo
english language

MotorCycle Computer Board sa Nokia 6280 Lcd

U ovom projektu prikazan je način spajanja Lcd-a od Nokia 6280 mobilnog telefona sa mikrokontrolerom PIC18F4550.
MotorCycle Computer Board je ugrađen na motor Yamaha TDM850, 99.g.

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika
Upload
25.09.2010

Tehničke karakteristike :

 • prikaz u kojoj se brzini nalazi motor (1 do 5 brzina), plus neutralna pozicija
 • analogni i digitalni prikaz stanja akumulatora
 • prikaz vremena rada motora
 • digitalni i analogni brzinomjer
 • brojač prijeđenih kilometara ( od 0 - 999 km )
 • pozicija otvorenosti gasa analogno i digitalno ( u postocima)
 • rpm - prikaz broja okretaja analogno i digitalno
 • kad je motor ugašen umjesto rpm, prikazuje se "Engine Stop"
 • mjerenje temperature okolnog zraka
 • mjerenje temperature sistema za hlađenje
 • mjerenje temperature ulja u motoru
 • pri odredjenom broju okretaja prikazuje se crveni znak "GearUp", koji upozorava na promjenu brzine (moguće je podesiti željenu razinu broja okretaja za pojavu ovog signala u "Debug Mode-u").
 • pri vožnji u 5 brzini sa više od 3500 broja okretaja, a manje od odredjenog postotka otvorenosti gasa ( npr. 17%), prikazuje se zeleni signal "Economic Drive". (moguće je podesiti željenu razinu postotka otvorenosti gasa za prikaz ovog signala u "Debug Mode-u").
Elektronika Kifo

Debug Mode:
Ovaj prikaz na LCD displeju omogućuje nam da vidimo signale sa senzora brzine, TPS senzora, jedinstvenog koda sa DS senzora, te da podesimo parametre za "GearUp" i "Economic Drive"prikaz, te za podešavanje pozadinskog osvjetljenja displeja.
Pošto ovaj uredjaj nema niti jednu tipku za promjenu ovih parametara, iskoristio sam signale sa papučice za promjenu brzine i signal iz TPS senzora (otvorenosti gasa), kojima je moguće promijeniti željene postavke.

Ulaz u "Debug Mode" i promjena parametara :

- pritisnuti papučicu mjenjača prema dolje i dati kontakt na bravi (pojavi se prikaz "Debug Mode").
- svakim pritiskom papučice mjenjača prema dolje selektiramo sljedeći parametar ( selektirani parametar promijeni boju u crveno)
- selektiranom parametru mijenjamo vrijednost pomoću ručice gasa (što više dodajemo gas, veća je vrijednost odabranog parametra).
-memoriranje odabrane vrijednosti vrši se sa pritiskom papučice mjenjača prema gore. ( memorirani parametar promijeni boju u plavo).

Memorirani parametri ostaju zapisani u eepromu, tako da se ne izbrišu ni nakon gašenja uredjaja, a možete ih promijeniti kad god to poželite.
Izlaz iz "Debug Mode-a" se vrši tako da oduzmete kontakt na bravi ( ustvari ugasite uredjaj ), a pri ponovnom paljenju kontakta brave, uredjaj će normalno proraditi.

Elektronika Kifo

Cijela elektronika je smještena iza lijevog poklopca i spojena flat kabelom sa Nokia 6280 LCD-om.
Druga strana elektronike spojena je sa sklopom paljenja, DS18B20 temperaturnim senzorima, i sa senzorom pozicije brzine.

Sa sklopa paljenja dobijemo napajanje za naš uređaj (+12V), RPM signal za prikaz broja okretaja, i signal za poziciju otvorenosti gasa.

Temperaturni senzori DS18B20 su spojeni sa 1Wire bus protokolom u "parasite power" modu i nije im potrebno dodatno napajanje.

Senzor za poziciju brzine smješten je iza lijevog poklopca na motoru. Taj senzor je izrađen iz dva optička senzora. ( i nije originalni Yamahin dio).
Na donjim slikama možete vidjeti tri stanja senzora za poziciju brzine. Na prvoj slici je stanje mirovanja (nije bitno dali je motor u brzini ili u praznom hodu). Na drugoj slici možete vidjeti stanje senzora u trenutku kad se mijenja brzina prema niže, a na zadnjoj slici kad se mijenja brzina prema gore. Na osnovi ova tri stanja možemo brojati brzine prema gore i prema dolje.

Pošto ovaj motor nema digitalni senzor za mjerenje brzine, morao sam ga izraditi sam.

Za izradu senzora za mjerenje brzine upotrijebio sam Hall-senzor TLE4945, kojeg sam ugradio u plastično kučište spojio kabelom i zalijao sa epoxy smolom.
Senzor je montiran na unutarnjoj strani poklopca koji pokriva lančanik na mašini.

Za aktiviranje Hall-senzora potreban je magnet, a ja sam ih koristio tri. Razlog tome je bolja rezolucija, tako da sada mogu mjeriti brzinu od 0 - 350 Kmh, sa rezolucijom po 1kmh.

Pri montaži magneta, potrebno je obratiti pažnju na njihove polove, tako da budu povezani u seriju ( S-N-S-N-S-N ).

Kako to radi ?

U ovom sklopu mikrokontroler PIC18F4550 i Lcd Nokia 6280 ( 320x240 pixel ) su spojeni paralelno preko 8 bitnog porta i par kontrolnih linija.
Na mikrokontroleru imamo jednu 1wire input/output liniju za tri DS18B20 senzora, 3 ulaza za brzina/neutral poziciju, 2 analogna ulaza za mjerenje akumulatora i stanje otvorenosti gasa, 1 izlaz za Lcd pozadinsko osvjetljenje, te ulaz sa Hall senzora za mjerenje brzine. Usb konektor je korišten samo za programiranje i testiranje.

DS18B20 senzori su spojeni zajedno na jednu liniju sa 1Wire protokolom, i u tom slučaju su Vam potrebni njihovi jedinstveni ( unique 64-bit code) kodovi. U mom slučaju kodovi DS18B20 senzora su:
"AIR" = 9300000078625728
"Water" = D5000002061B2128
"Oil" = 4600000206125A28

Ako koristite DS18B20 senzore sa drugačijim 64-bit kodovima, mjerenje temperature neće biti moguće. Jedinstvene 64-bit kodove DS18B20 senzora morate promijeniti u programu, a možete i direktno u hex datoteci (slika lijevo), te isprogramirati mikrokontroler.

Elektronika Kifo
 

Kratki video snimak kako radi MotorCycle Computer možete vidjeti ovdje:

video youtube

Izvorni kod i hex datoteku za ovaj uredjaj možete skinuti ovdje, za programiranje mikrokontrolera preporučujem WinPic800. Možete koristiti isključivo mikrokontroler PIC18F4550 .

Pinout za Nokia 6280 lcd i Nokia 6610 lcd možete vidjeti ovdje.

Ovaj uredjaj je tek u fazi ispitivanja, a nadam se da će naći i primjenu za druge vrste motocikala.

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama
- koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail