elektronika kifo
english language

MotorCycle Computer Board sa Nokia 6610 Lcd

U ovom projektu prikazan je način spajanja Lcd-a od Nokia 6610 mobilnog telefona sa mikrokontrolerom PIC18F4550.
MotorCycle Computer Board je ugrađen na motor Yamaha TDM850, 99.g.

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika
Upload
10.01.2010

Tehničke karakteristike :

  • prikaz u kojoj se brzini nalazi motor (1 do 5 brzina), plus neutralna pozicija
  • analogni i digitalni prikaz stanja akumulatora
  • pozicija otvorenosti gasa analogno i digitalno ( u postocima)
  • rpm - prikaz broja okretaja analogno i digitalno
  • mjerenje temperature okolnog zraka
  • mjerenje temperature sistema za hlađenje
  • mjerenje temperature ulja u motoru

Cijela elektronika je smještena iza lijevog poklopca i spojena flat kabelom sa Nokia 6610 LCD-om.
Druga strana elektronike spojena je sa sklopom paljenja, DS18B20 temperaturnim senzorima, i sa senzorom pozicije brzine.

Sa sklopa paljenja dobijemo napajanje za naš uređaj (+12V), RPM signal za prikaz broja okretaja, i signal za poziciju otvorenosti gasa.

Temperaturni senzori DS18B20 su spojeni sa 1Wire bus konekcijom u "parasite power" modu i nije im potrebno dodatno napajanje.

Senzor za poziciju brzine smješten je iza lijevog poklopca na motoru. Taj senzor je izrađen iz dva optička senzora. ( i nije originalni Yamahin dio).
Na donjim slikama možete vidjeti tri stanja senzora za poziciju brzine. Na prvoj slici je stanje mirovanja (nije bitno dali je motor u brzini ili u praznom hodu). Na drugoj slici možete vidjeti stanje senzora u trenutku kad se mijenja brzina prema niže, a na zadnjoj slici kad se mijenja brzina prema gore. Na osnovi ova tri stanja možemo brojati brzine prema gore i prema dolje.

Kako to radi ?

Na shemi se vidi jednostavan spoj mikrokontrolera PIC18F4550 i Nokia 6610 Lcd ( 132x132 pixel ) preko SPI bus-a.
Na mikrokontroleru imamo jednu 1wire input/output liniju za tri DS18B20 senzora, 3 ulaza za brzina/neutral poziciju, 2 analogna ulaza za mjerenje akumulatora i stanje otvorenosti gasa, i 1 izlaz za Lcd pozadinsko osvjetljenje. Usb konektor je korišten samo za programiranje i testiranje.

DS18B20 senzori su spojeni zajedno na jednu liniju sa 1Wire protokolom, i u tom slučaju su Vam potrebni njihovi jedinstveni ( unique 64-bit code) kodovi. U mom slučaju kodovi DS18B20 senzora su:
"AIR" = 9300000078625728
"Water" = D5000002061B2128
"Oil" = 4600000206125A28

Ako koristite DS18B20 senzore sa drugačijim 64-bit kodovima, mjerenje temperature neće biti moguće. Jedinstvene 64-bit kodove DS18B20 senzora morate promijeniti u programu, a možete i direktno u hex datoteci (slika lijevo), te isprogramirati mikrokontroler.

Elektronika Kifo

Source code (uključujući hex datoteku) možete skinuti ovdje, za programiranje i kompajliranje bit će Vam potreban MPLAB v.8.15A i HI-TECH C PRO za PIC18 MCU Family Compiler Version 9.63PL1.

Za programiranje mikrokontrolera preporučujem WinPic800. Možete koristiti mikrokontroler PIC18F4455 ili PIC18F4550 sa istom hex datotekom.

Više informacija o Nokia 6610 LCD možete naći ovdje: Interface tutorial by James P. Lynch

Zahvaljujem:

James P. Lynch za Nokia 6610 tutorial, i Mike Pearce za 1Wire code

 

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama
- koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail