elektronika kifo

Kratke upute za programiranje Pic12F629/675 mikrokontrolera

Na ovoj stranici htio bih Vam obratiti pažnju na jednu stvar : a to je kalibracija unutarnjeg oscilatora ovih mikrokontrolera.
Svaki ovaj kontroler ima tvornički zapisan podatak za kalibraciju oscilatora na posljednjoj programskoj lokaciji. Tu vrijednost je moguće pročitati, promijeniti ili izbrisati. Moj savjet je da prije prvog programiranja kontrolera, pročitate sadržaj programske memorije i zapišete si negdje vrijednost sa posljednje adrese, u slučaju ako je kasnije nehotice izbrišete. Mikrokontroler će raditi i bez tog podatka ( ako se u programu ne izvršava kalibracija oscilatora ), samo što će "clock" biti podešen srednju vrijednost ( 3480h ), i vjerojatno će odstupati od frekvencije 4MHz. To Vam za neke uređaje možda i neće predstavljati problem, ali ako Vam je potreban što točniji "clock", morat ćete u programu izvršiti kalibraciju i bit će Vam potreban ovaj podatak sa zadnje programske adrese.

Neki moji programi koriste taj podatak za kalibraciju, i ako ste obrisali tu vrijednost sa posljednje programske lokacije, program će se zaustaviti kod kalibracije i uređaj neće funkcionirati.

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika
 

podatak za kalibraciju u ovom slučaju "34A0".

Ustvari, to je naredba retlw ( return with literal in W), sa kojom se vraća podatak u W registru ( A0h).

Svaki mikrokontroler ima različit podatak za kalibraciju.

 

Ako koristite ovaj program za programiranje, kod programiranja imat ćete ovakav upit ( slika desno ).
Obavezno pritisnite "No", tj. da ne želite koristiti podatak sa hex programa (3FFFh), već mikrokontrolerovu tvornički zapisanu vrijednost ( 34xxh).
Ako bi pritisnuli "Yes", izbrisali bi taj podatak za kalibraciju.

 

Druga stvar kod programiranja su "fuses" :

 • Kod uključene opcije "CP", program će vjerojatno javiti grešku "Verify failed at address 0000h!", jer ne može napraviti verifikaciju programa - znači, isključite opciju "CP".
  Ako želite isprogramirati mikrokontroler sa uključenom opcijom "CP" - Code Protected, tada u < Options > < < Programing > selektirajte opciju "Verify during programming" - slika desno.

 

 • ako hardverski koristite pin GP3 (mclr), kao ulazni
  za nešto, isključite opciju "MCLR". Kod uključene
  ove opcije, taj pin (GP3) morate koristiti za
  externi reset .

 • Postoji mogućnost da nakon programiranja mikrokontrolera, više ga nije moguće ponovno isprogramirati.
  To se događa u situaciji ako je uključen unutarnji oscilator i isključen "MCLR", a Vaš programator nema kontrolu VDD-a ( +5v ).
 • Prema specifikaciji (slika desno), programiranje se vrši tako da su linije VDD, DATA, CLOCK na logičkoj "0", dok se na liniju VPP (MCLR) dovodi napon programiranja ( 9 - 13.5 V ) - tek tada se dovodi kontroler u fazu programiranja.
 • ako je napon napajanja (+5V) prisutan prije VPP, a mikrokontroler je bio već isprogramiran sa postavkama <IntOsc> i <MCLR - off>, tada nije moguće isprogramirati kontroler, jer je on već u režimu rada i neće reagirati na programiranje. Provjerite način programiranja Vašeg programatora.

 

Evo to bi bile male upute oko programiranja ovih mikrokontrolera, i nadam se da će nekome od Vas biti od koristi.

Ja osobno ne koristim ovaj program, tako da Vam ne mogu u detalje objasniti korištenje istog, samo sam Vam htio prikazati postavke isključivo na ovom programu, jer smatram da većina od Vas koristi ovaj Ic-Prog.

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama
- koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora
( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail