elektronika kifo
english language

Projekti

MotorCycle Computer Board sa Nokia 6280 Lcd

(nova verzija)
- projekt sa Nokia 6280 Lcd i PIC18F4550 mikrokontrolerom

MotorCycle Computer Board sa Nokia 6610 Lcd

(stara verzija)
- projekt sa Nokia 6610 Lcd i PIC18F4455 mikrokontrolerom

Ir Light Dimmer v.1

- daljinska regulacija rasvjete, uređaj baziran na malom 8 pinskom mikrokontroleru PIC12F629
- regulacija osvjetljenja se vrši sa bilo kojim daljinskim upravljačem ( tv, video, dvd, ..)

 

Ir Light Dimmer v.1 smd

upload 03.01.2008

Ir Light Dimmer v.2

Light Dimmer

- regulacija rasvjete daljinskim upravljačem
- kompletan uređaj ugrađen u prekidač
- najjednostavnija moguća ugradnja


Neobičan sat sa AT89C2051

- zanimljiva izvedba sata pomoću 7 led dioda
- objavljeno u časopisu
"Svijet elektronike" br. 46 ( lipanj / srpanj 2004 )


Nokia 3310 Lcd & Pic12F629 Termometar

- uređaj izrađen sa Nokia 3310 Lcd-om, Pic12F629 i DS18B20 temperaturnim 1Wire senzorom
- objavljeno u časopisu "Svijet elektronike" br. 58 ( lipanj / srpanj 2006 )


Ir On-Off

- uključite ili isključite neko trošilo pomoću daljinskog upravljača

IrOn-Off v.2 infrared control

-uključite ili isključite dva nezavisna trošila pomoću daljinskog upravljača


KeyLock

- kodna brava specifična po strukturi tipkovnice ( zanimljiva primjena A/D konverzije u svrhu "čitanja tastature")
- objavljeno u časopisu
"Svijet elektronike" br. 51 ( travanj / svibanj 2005. )


Ir Volume Control

- regulacija glasnoće daljinskim upravljačem, potenciometrom ili tipkama.
- regulacija se vrši digitalnim potenciometrom MCP42050 kojim upravlja PIC12F675


Led Sensor

  - primjena Led diode na malo drugačiji način (iskoristite Led kao senzor osvjetljenosti)

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika

Tips&Tricks
Kratke upute za programiranje mikrokontrolera PIC12F629/675
 

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail