Elektronika Kifo
elektronika kifo
english language

Neobičan sat sa AT89C2051


Zašto neobičan ?

Neobičnost ovog sata je u njegovom prikazu brojki, kojeg ostvaruju sedam Le-dioda.
Le-diode su smještene u cjevčicu, jedna iznad druge, te ako se pomiču dovoljno brzo lijevo ili desno, dobit ćemo površinu na kojoj možemo ispisati brojke, slova ili već nešto po našem izboru. Sve je to moguće uraditi samo ako palimo određene le-diode u određenom trenutku.

Sat AT89C2051
Gibanje le-dioda ( lijevo-desno ) ostvaruje se pomoću čeličnog pera ( opruge ), tj. potrebno je cjevčicu sa diodama napeti u jednu stranu, i pustiti je da se dalje sama njiše.
Sat AT89C2051
Uz ispis brojki, moguće je ispisivanje teksta ili čak poneke jednostavne sličice, a zahvaljujući tromosti našeg oka. Ovaj tzv. "virtualni" display, ima rezoluciju od 30 * 7 točkica ili 5 karaktera ( 5*7 po karakteru, plus jedan prazan stupac između karaktera)
 
početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika


povećaj sliku

zadnji upload
12.09.2004.

Elektronika Kifo

Izrada uređaja

Izrada uređaja nije komplicirana, a potrebno Vam je :

  1. postolje na koje ćete sve montirati ( komad metalne ploče ili nešto po vlastitom izboru - ja sam koristio aluminijsku okruglu ploču debljine 2cm )
  2. aluminijska cjevčica u kojoj su smještene le diode ( fi 10mm * 145 mm ), može biti iz bilo kakvog materijala, glavno da je lagana i čvrsta
  3. čelično pero 65*15*0,35 mm, tj. čelična traka koja povezuje podlogu i cjevčicu.

    Na cjevčici je potrebno izbušiti 7 provrta 3mm, u koje ćete umontirati le-diode. Prema tiskanoj pločici, le-diode se spajaju sa lak-izoliranom žicom, što tanjeg promjera. Više pažnje posvetite montiranju "pieza", kojeg treba odrezati sa škarama na oko 4mm širine, i zalemiti ( ili zalijepiti ) na čeličnu traku. Piezo je glavna stvar za "trigeriranje" sata, tj. pomoću njega određujemo poziciju u kojoj se nalaze le-diode. Njega također povežite tankom lak-žicom sa pločicom.
 
Piezo
Prema slici lijevo potrebno je izrezati običan piezo po sredini na traku širine oko 4mm i pričvrstiti ga na sredinu čeličnog pera ( opruge ).
Cijeli piezo bi bio preširok i utjecao bi na njihanje cjevčice ( stvarao bi veliki otpor i cjevčica bi se brzo zaustavila ).
 


Elektronika Kifo

Podešavanje vremena

Podešavanje sata vrši se tipkama na već uobičajen način: tipkom Time i Hour mijenjate sate, a Time i Min - minute. Ako ih držite pritisnute, stanje se mijenja konstantno tako dugo dok ne pustite jednu od njih. Ista stvar je i sa namještanjem vremena alarma. Vremena se mogu mijenjati samo dok se sat njiše ( tj. dok radi ), a kad miruje tipke nisu aktivne, pa ne možete nehotice promijeniti vrijednosti kad se ništa ne vidi.
Kad se poklope vremena sata i alarma, pojavit će se jedan jednostavan efekt sa le-diodama ( moguće je dodati i neki zvučni signal, ali u ovom slučaju ostajemo samo na efektu sa diodama ).


Elektronika Kifo

Popis dijelova:
shema sata
Shema sat AT89C2051
Ozn. Komponenta
Kom.
IC1
IC2
R1, R2
R3
R4, R5
R6
R7
R8
R9–R15
C1
C2
C3, C4
Xtal
Led
Piezo
Tipka
LM324
AT89C2051
5K6
100K
1M
3K9
33K
2K2
120ohma
22nF
1uF
33 pF
12Mhz quartz
3 mm

1
1
2
1
2
1
1
1
7
1
1
2
1
7
1
4


Mehanički dijelovi:

metalna podloga
( 150 * 20 mm )
čelična traka
( 65 * 15*0.35 mm)
aluminijska cjevčica
(o 10* 145 mm)

 

Elektronika Kifo

Program za AT89C2051 možete skinuti ovdje:
program SatAT89C2051 - hex file
program SatAT89C2051 - bin file
Shemu i pločicu možete skinuti ovdje :
sch, pcb - SatAT89C2051 - izrađeno u Protel-u 99 SE
  SatAT89C2051.pdf - pločica u pdf formatu

 

U slučaju nejasnoća oko izrade ovog uređaja, slobodno me kontaktirajte na mail


sat

Više detalja vezanih za izradu ovog uređaja, objavljeno je u časopisu "Svijet elektronike", br. 46 ( lipanj / srpanj 2004 ) sa slikama, skicama, shemom i naravno sa programom za Atmelov mikrokontroler.

Želim Vam uspješnu realizaciju ovog pomalo neobičnog uređaja

 

up
home
projekti
download
links
kontakt
 

 

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail